ลงทะเบียนและส่งผลงานเข้าร่วม


การสมัคร


 .สมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงาน .สมัครเข้าร่วมโดยไม่นำเสนอผลงาน

 สถานะผลงาน และรายชื่อผู้ลงทะเบียน


.สถานะผลงานที่เข้าร่วม (Status of papers)   .รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (Registrators)


อัตราค่าลงทะเบียน


1. ผู้นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย 2,000 บาท แบบโปสเตอร์ 3,000 บาท
2. ผู้สนใจเข้ารับฟัง 500 บาท และ 750 บาท หากชำระภายหลังวันที่ 27 มิถุนายน 2559  29 กรกฎาคม 2559
3. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ และเข้าร่วมประชุมวิชาการได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
4. สำหรับค่าลงทะเบียนกรณีที่ผู้สมัคร (ทุกประเภทที่ชำระเงิน) ไม่ได้มานำเสนอผลงาน หรือไม่ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอหรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมนำเสนอ วิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน ไม่ว่ากรณีใดๆวิธีชำระเงินค่าลงทะเบียน


โอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ "โดยใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนด" ชื่อบัญชี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
เลขที่บัญชี 551-4-02075-4 สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
(หลังจากโอนเงินแล้ว ส่งสำเนาใบโอนเงินมาที่ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทาง Fax หมายเลข 043-203875, 043-203133)


Download แบบฟอร์มการโอนเงิน


.แบบฟอร์มการโอนเงิน